Từ khóa: Samsung là nhà sản xuất các thiết bị đeo thông minh lớn thứ 3 toàn cầu