Từ khóa: Samsung lần đầu tiên ra mắt ổ SSD 870 QVO với dung lượng lên tới 8 TB