Từ khóa: Samsung sẽ chuyển dịch sản xuất một số smartphone sang nhà máy tại Việt Nam do tình hình dịch virus Corona