Từ khóa: Samsung và LG sẽ đưa các kĩ sư của mình sang Việt Nam ngay sau khi được Chính phủ cho phép