Từ khóa: sở hữu nhiều tính năng cao cấp nhưng giá bình dân