Từ khóa: sử dụng song song tai nghe và loa ngoài trên máy tính