Từ khóa: Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple vào tháng 3 này đã bị hủy bỏ do virus Corona