Từ khóa: sửa lỗi và bổ sung một số tính năng mới từ phiên bản gốc