Từ khóa: Tắt nhanh ứng dụng “ngốn” nhiều bộ nhớ trên MacOS với lệnh Terminal