Từ khóa: Tắt sóng truyền hình analog. Tắt sóng truyền hình tương tự