Từ khóa: Trong tương lai tính năng AirDrop sẽ sử dụng laser để truyền các tập tin