Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Sửa máy tính cài win PCI

Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Công ty sửa máy tính PCI

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế quy định chặt chẽ về an toàn thông tin – Tin Công Nghệ

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế quy định chặt chẽ về an toàn thông tin – Tin Công Nghệ Theo quy định, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm bố trí nhân sự chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Ngày 30/11/2021, Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 4546 về Quy định bảo đảm an toàn, an ninh tin tức mạng trong hoạt động của Sở. Theo đó, Sở Xây dựng nêu nguyên lý bảo hiểm an toàn, an ninh tin nghĩa là đòi hỏi bắt buộc, thường xuyên, liên tục, có độ xuyên suốt.

Các phòng, công ty thuộc Sở chịu trách nhiệm bảo hiểm an toàn, an ninh tin tức mạng của công ty mình; sắp xếp nhân sự nhận trách nhiệm bảo hiểm an toàn, an ninh tin tức mạng; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, từng bộ phận, cá nhân trong dịch vụ đối với công tác bảo hiểm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Bên cạnh đó, công chức, viên chức và người lao động trong những phòng, dịch vụ thuộc Sở nhận trách nhiệm bảo hiểm an toàn, an ninh tin tức trong phạm vi xử lý công việc của mình theo quy định của Nhà nước và của Sở.

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế quy định chặt chẽ về an toàn thông tin - Tin Công Nghệ
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quy định bảo hiểm an toàn, an ninh tin tức mạng. (Ảnh minh họa).

Thông tin mật, tin tức thuộc Danh mục bí mật chính phủ ngành Xây dựng phải được bảo vệ theo quy chế của Nhà nước, quy chế của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác bảo quản bí mật Nhà nước và các nội dung tương ứng trong quy định này.

 

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa có Quyết định 159, ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh tin tức thuộc lĩnh vực CNTT trong hoạt động của Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế. Việc áp dụng Quy chế này nhằm giảm thiểu được những nguy cơ gây mất an toàn tin tức và đảm bảo an ninh tin tức trong qui trình phần mềm CNTT.

Về nguyên tắc chung, các hoạt động ứng dụng CNTT phải tuân thủ theo nguyên tắc đáp ứng an toàn thông tin được quy chế tại Quyết định 2072 năm 2014 của UBND tỉnh, quy định về việc đảm bảo an toàn,an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan chính phủ trên địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

H.A.H

Huế An toàn thông tin

Bài viết (post) Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế quy định chặt chẽ về an toàn thông tin – Tin Công Nghệ được tổng hợp và biên tập bởi: suamaytinhpci.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhpci.com để điều chỉnh. suamaytinhpci.com xin cảm ơn.

Xếp Hạng