Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Sửa máy tính cài win PCI

Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Công ty sửa máy tính PCI

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng

Website suamaytinhpci.com chuyên mục Thủ thuật có bài Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạngBộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Quy chế về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng được quy định cho việc quản lý trang thiết bị CNTT, người sử dụng; việc bảo đảm an toàn cho hệ thống CNTT, xác định cấp độ và phương án bảo an toàn hệ thống CNTT,

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà vừa ký phát hành Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn tin tức mạng của Bộ TN&MT. Đối tượng áp dụng Quy chế bao gồm: các đơn vị trực thuộc Bộ, cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị, các tổ chức, cá nhân kết nối vào hệ thống mạng của Bộ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công nghệ tin tức (CNTT) và an toàn thông tin mạng cho Bộ TN&MT.

Về bảo hiểm an toàn, an ninh tin tức mạng được quy định cho chuyện quản lý trang thiết bị CNTT, người sử dụng; việc bảo hiểm an toàn cho hệ thống CNTT, định vị cấp độ và phương án bảo an toàn hệ thống CNTT, bảo đảm an toàn thông tin khi tiếp nhận, phát triển, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thông tin, giám sát an toàn tin tức mạng, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, tiếp ứng sự cố an toàn thông tin mạng; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền, thông dụng nâng cao ý thức về  an toàn thông tin mạng.

Quy chế quy định trách nhiệm của các tổ chức liên quan gồm những: Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ; đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, chủ quản hệ thống thông tin và từng cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Theo Điều 6 của Quy chế, các đơn vị trực thuộc Bộ vị phải thành lập các yêu cầu, trách nhiệm bảo hiểm an toàn, an ninh tin tức đối với từng vị trí công việc. Sau khi tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự mới, đơn vị phải nhận trách nhiệm phổ biến cho nhân sự mới các 6 quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại đơn vị. Đối với các vị trí tiếp xúc, quản lý các thông tin, dữ liệu quan trọng hoặc quản trị các hệ thống thông tin quan trọng, đơn vị phải yêu cầu nhân sự mới cam kết bảo mật tin tức bằng văn bản hoặc cam đoan trong thỏa thuận làm việc, thỏa thuận lao động.

 Các đơn vị trực thuộc Bộ phải đều đều tổ chức quán triệt các quy định về an toàn, an ninh thông tin, nhằm nâng lên ý thức về trách nhiệm bảo hiểm an toàn thông tin của từng cá nhân trong đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Bộ phải xây dựng quy trình cấp mới, quản lý và thu hồi tài khoản, phân quyền truy cập các hệ thống tin tức và mọi thứ các gia tài liên quan đến hệ thống tin tức đối với các cá nhân do đơn vị quản lý.

Khi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấm dứt hoặc thay đổi công việc, cơ quan, đơn vị phải: Xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và các bên liên quan trong quản lý, sử dụng các tài sản công nghệ thông tin được giao. Lập biên bản bàn giao gia sản công nghệ thông tin. Thay đổi hoặc tịch thu quyền truy cập các hệ thống thông tin.

Từ khóa bài viết: bộ tài nguyên và môi trường, an toàn thông tin, quy chế đảm bảo an toàn thông tin

Bài viết Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng được tổng hợp sưu tầm và biên tập bởi nhiều user – sửa máy tính PCI – TopVn Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Xếp Hạng