Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Sửa máy tính cài win PCI

Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Công ty sửa máy tính PCI

Từ tháng 10/2018, Bộ TT&TT ứng dụng chữ ký số gửi, nhận văn bản điện tử trên diện rộng

Website suamaytinhpci.com chuyên mục Thủ thuật seo có bài Từ tháng 10/2018, Bộ TT&TT ứng dụng chữ ký số gửi, nhận văn bản điện tử trên diện rộngTheo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tại cuộc họp ngày 7/9, từ ngày 24/9 tới, tất cả văn bản trình Bộ trưởng Bộ TT&TT đều phải triển khai theo phương thức điện tử, Lãnh đạo Bộ sẽ ký điện tử trực tiếp trên hệ thống.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì cuộc họp ngày 7/9/2018 về tiến độ của Bộ TT&TT trong việc tiến hành Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (Nguồn ảnh: mic.gov.vn)

Sáng nay, ngày 7/9/2018, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì cuộc họp về tiến trình tiến hành Quyết định 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ phận trong hệ thống hành chánh nhà nước (Quyết định 28) của Bộ TT&TT. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện chỉ đạo một số Cục, Vụ chức năng liên quan của Bộ TT&TT.

Báo cáo tiến độ tiến hành Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, Trung tâm thông tin Bộ TT&TT cho biết, hệ thống quản lý văn bản điều hành trên nền web đã được Bộ TT&TT triển khai chính thức từ ngày 1/1/2018, thay thế hệ thống quản lý văn bản điều hành eOffice trước đây. Tuy nhiên, hiện một số văn bản trình chỉ đạo vẫn trình song song với bản giấy và chưa áp dụng bút ký số trên hệ thống.

Để chuẩn bị cho việc chính thức triển khai ứng dụng bút ký số gửi nhận văn bản điện tử tại tất cả các đơn vị của Bộ TT&TT từ 1/10/2018, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chỉ đạo từ ngày 10/9/2018, 7 đơn vị thuộc khối CNTT trong Bộ cho dù là Vụ CNTT, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Trung tâm Ứng cứu nguy cấp máy tính Việt Nam, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam sẽ triển khai gửi, nhận văn bản và trình các văn bản lên Thứ trưởng theo phương thức hoàn toàn điện tử.

Cũng theo chỉ huy của Thứ trưởng, từ ngày 24/9/2018, mọi thứ văn bản trình lên Bộ trưởng đều phải triển khai theo phương thức hoàn toàn điện tử, Lãnh đạo Bộ sẽ sử dụng ký điện tử trực tiếp trên hệ thống.

Thực hiện các chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, tại buổi họp ngày 9/7, đại diện Trung tâm Thông tin Bộ TT&TT cho biết, trong thời gian từ bây giờ đến trước ngày 22/9/2018, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thử nghiệm các tính năng của hệ thống quản lý văn bản và điều hành; bổ sung một số tính năng mới cho hệ thống này; đồng thời tham gia tổ chức huấn luyện cho các đơn vị trong việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành với các tính năng mới và sử dụng bút ký số cho văn bản điện tử.

Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ quy chế gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ phận trong hệ thống hành chính nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 6/9/2018. Quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) giữa các bộ phận trong hệ thống hành chánh nhà nước, Quyết định 28 áp dụng đối với những bộ, bộ phận ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ, UBND nhiều cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc (gọi chung là bộ, ngành, địa phương).

Quyết định 28 quy chế rõ, văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống QLVB&ĐH quy chế tại Quyết định này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho chuyện gửi, nhận văn bản giấy.

Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ; phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm đặc biệt là trong buổi sớm của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo hiểm giá trị pháp lý phải được giải quyết kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có). Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt tại chế độ ưu tiên ghi rõ chừng độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

Tại Quyết định 28, Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi văn bản điện tử sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ký ban hành, ký số theo quy chế của luật pháp và gửi đến Bên nhận thông qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông cùng nhau (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hành theo nguyên lý quy chế tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo một số quy chế khác của luật pháp về bảo quản bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ. Tất cả những văn bản điện tử thuộc thẩm quyền phát hành và giải quyết của các bộ phận trong hệ thống hành chánh nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống QLVB&ĐH, trừ các tình huống quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quyết định 28. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước không phát hành văn bản giấy đến Bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ các tình huống quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quyết định 28.

 Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, đòi hỏi về gửi, nhận và bị tác động trách nhiệm về việc từ chối đó, cùng lúc Bên nhận phản hồi cho Bên gửi được biết thông qua hệ thống QLVB&ĐH hoặc Trục liên thông văn bản quốc gia để xử lý theo quy định.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ kết phù hợp với các bộ, ngành, bản địa đáp ứng đòi hỏi về gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định 28 tổ chức kết nối, liên thông hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia và thực hành thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử theo quy chế tại Quyết định 28 kết thúc trước ngày 31/12/2018, áp dụng chính thức từ ngày 1/1/2019.

Đối với những bộ, ngành, bản địa còn lại thực hành kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo hiểm kết thúc việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo quy chế tại Quyết định này trước ngày 30/6/2019. Các bộ, ngành, địa phương chưa xong xuôi việc kết nối, liên thông văn bản điện tử nội bộ nhận trách nhiệm in văn bản điện tử được ký số từ hệ thống QLVB&ĐH, đóng dấu đến để giải quyết như văn bản giấy theo quy định; kết thúc kết nối, liên thông văn bản điện tử nội bộ, thi hành gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định này trước ngày 30/6/2020.

Theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ, thực hành Quyết định 28, thời gian tới bộ phận này sẽ kết hợp tổ chức tiến hành kết nối, liên thông tại  bộ, ngành, bản địa đã sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; dự kiến là 25 bộ, ngành, địa phương, trong đấy có Bộ TT&TT.

Cụ thể, phối hợp triển khai kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia trước ngày 01/12/2018; thí nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, bản địa và Văn phòng Chính phủ trước ngày 31/12/2018; và thực hành gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, bản địa từ ngày 1/1/2019.

Từ khóa bài viết: chữ ký số, chữ ký điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Quyết định 28, Thủ tướng Chính phủ, gửi nhận văn bản điện tử, cơ quan nhà nước, Bộ TT&TT, Chính phủ điện tử, Bộ TT&TT điện tử

Bài viết Từ tháng 10/2018, Bộ TT&TT ứng dụng chữ ký số gửi, nhận văn bản điện tử trên diện rộng được tổng hợp sưu tầm và biên tập bởi nhiều user – thủ thuật seo PCI – TopVn Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Xếp Hạng