Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Sửa máy tính cài win PCI

Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Công ty sửa máy tính PCI

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại

Website suamaytinhpci.com chuyên mục Thủ thuật có bài Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hạiBộ Y tế vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc, các cơ quản quản lý y tế các ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng chống phần m

 

Theo nguồn tin từ Cục CNTT Bộ Y tế, để thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống ứng dụng độc hại, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thi hành các nhiệm vụ:

Phân loại, định vị cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương án đáp ứng an toàn hệ thống thông tin theo cấp bậc thích hợp với quy định của luật pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Các đơn vị gửi hồ sơ đề xuất cấp bậc lên đơn vị chuyên trách an toàn tin tức của Chủ quản hệ thống tin tức (đối với Bộ Y tế là Cục Công nghệ thông tin; đối với các tỉnh, thành phố là đơn vị chuyên trách an toàn tin tức của tỉnh, thành phố) đê thẩm định gửi Bộ TT&TT thẩm định theo quy chế tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo hiểm an toàn hệ thống tin tức theo cấp độ.

Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, giấy tờ đề nghị giám định cấp bậc 4, cấp bậc 5 gửi lên Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) trước ngày 31/10/2018 để gửi sang Bộ TT&TT giám định theo quy định, hồ sơ đề nghị thẩm định cấp độ 3 gửi trước ngày 31/12/2018.

Nội dung của hồ sơ đề nghị theo cấp độ được quy chế tại  Điều 15 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Các mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt giấy tờ đề xuất cấp bậc được chỉ dẫn tại phụ lục của Nghị định trên.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tăng cường sử dụng chữ ký số đối với văn bản điện tử. Có giải pháp phòng, chống mã độc bảo quản cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới.

Giải pháp phòng, chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp luôn phải có chức năng cấp phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp lúc trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại; chó thể chia sẻ thông tin, dữ liệu hoạch toán tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn chuyên môn của Bộ TT&TT và quy định của nước pháp luật.

Trong các dự án đầu tư phần mềm công nghệ tin tức phải có cấu phần phù hợp cho gải pháp bảo hiểm an toàn thông tin, phòng, chống mã độc.

Khi mua sắm các thiết bị điện tử có kết nối Internet (như camera giám sát, router, modem DSL, v.v…), cần rà soát, kiểm tra, xét về an toàn thông tin; trước khi đưa vào sử dụng cần có lập cấu hình an toàn tin tức phù hợp với quy định, không sử dụng cấu hình mặc định.

Tổ chức theo dõi, thống kê chỉ số truyền nhiễm mã độc trên các thiết bị đầu cuối, hệ thống thông tin y tế trong phạm vị đơn vị.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc và trách nhiệm cả các đơn vị, tổ chức, các nhân trong công tác phòng, chống mã độc trong độ rộng đơn vị.

Từ khóa bài viết: bộ y tế,bảo mật,an toàn thông tin,phòng chống phần mềm độc hại,y tế điện tử,triển khai y tế điện tử

Bài viết Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại được tổng hợp sưu tầm và biên tập bởi nhiều user – sửa máy tính PCI – TopVn Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Xếp Hạng