Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Sửa máy tính cài win PCI

Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Công ty sửa máy tính PCI

Cách cài đặt Nextcloud server trên Windows 10

Website suamaytinhpci.com có bài Cách cài đặt Nextcloud server trên Windows 10NextCloud là một sự thay thế hoàn hảo cho phần mềm lưu trữ đám mây Owncloud. Nó có cả phiên bản cộng đồng mã nguồn mở và phiên bản doanh nghiệp có trả phí.

NextCloud là một sự thay thế hoàn hảo cho phần mềm lưu trữ đám mây Owncloud. Nó có cả phiên bản cộng đồng mã nguồn mở và phiên bản doanh nghiệp có trả phí. NextCloud cũng cung cấp cấu ​​trúc server – client giống hệt như Owncloud và bổ trợ nhiều tiện ích mở rộng. Người dùng cũng có thể có thể cài đặt phiên bản NextCloud Community Server trên PC hoặc máy chủ để tạo bộ nhớ đám mây cục bộ trong nhà.

Ứng dụng khách NextCloud có sẵn cho Windows, Linux, MacOS, cũng giống nền tảng điện thoại thông minh iOS và Android. Vì vậy, đây là bộ lưu giữ đám mây đa nền tảng có cấu ​​trúc mô đun, với những khả năng cũng có thể có thể được mở rộng bằng phương pháp dùng plugin hoặc tiện ích mở rộng do NextCloud cung cấp. Có hơn 200 tiện ích mở rộng như lịch (CalDAV), danh bạ (CardDAV), bộ công cụ rút gọn URL, stream media (Ampache), dịch vụ bookmark, bộ sưu tập hình ảnh, trình đọc RSS, công cụ xem tài liệu, trình soạn thảo văn bản dựa theo trình duyệt, kết nối với Dropbox, Google Drive, Amazon S3 và hơn thế nữa.

Giao diện của NextCloud khá dễ sử dụng và thân thiện với những người dùng. Ở đây, trong hướng dẫn này, ta sẽ xem cách cài đặt NextCloud trên Windows 10 mà chẳng cần dùng XAMMP, WAMP, IIS server hoặc phần mềm ảo hóa như VirtualBox hay VMware. Bài viết sẽ sử dụng tính năng WSL (Windows Subsystem for Linux) trên Windows 10. Tính năng này cho phép chạy các phần mềm môi trường Linux trên Windows 10 với công suất cao giống như bất kỳ máy chủ Linux gốc nào. Đó là lý do tại sao NextCloud cũng chạy trên Windows 10 rất trơn tru và không mắc phải bất kỳ trục trặc nào.

Cài đặt NextCloud server trên Windows 10 bằng WSL (Windows Subsystem for Linux)

 • Bước 1: Kích hoạt tính năng WSL trên Windows 10
 • Bước 2: Tải ứng dụng môi trường Linux từ Microsoft Store
 • Bước 3: Cài đặt Apache + PHP + MySQL/MariaDB cho NextCloud
 • Bước 4: Tải xuống và cài đặt NextCloud server trên Windows 10
 • Bước 5: Giải nén file NextCloud server
 • Bước 6: Sao chép các file Nextcloud vào thư mục web Apache
 • Bước 7: Tạo một file cấu hình mới mang tên nextcloud.conf
 • Bước 8: Lệnh cho những cấu hình Apache bổ sung
 • Bước 9: Tạo cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB cho NextCloud
 • Bước 10: Thiết lập và cấu hình NextCloud server trên Windows 10

Bước 1: Kích hoạt tính năng WSL trên Windows 10

WSL (Windows Subsystem for Linux) đã có trên Windows 10 và bạn chỉ cần kích hoạt nó là được. Để kết thúc được điều đó, người sử dụng phải vào Control Panel > Programs > Turn Windows feature on or off .

Kích hoạt tính năng WSL trên Windows 10

Bước 2: Tải phần mềm môi trường Linux từ Microsoft Store

Để cài đặt NextCloud trên Windows 10, trước tiên, bạn cần một ứng dụng Linux từ Microsoft Store. Chuyển đến hộp kiếm tìm Windows và nhập Microsoft Store. Khi nó xuất hiện, hãy nhấp vào chỗ này và kiếm tìm Ubuntu 18.

Tìm Ubuntu 18

Microsoft Store sẽ hiển thị ứng dụng Ubuntu 18. Hãy chọn và cài đặt nó, rồi sử dụng nút Launch.

Sau khi khởi chạy môi trường Linux Ubuntu, sẽ mất một ít thời gian để thiết lập.

Khởi chạy Ubuntu

Bước 3: Cài đặt Apache + PHP + MySQL/MariaDB cho NextCloud

Chạy các lệnh sau để cài đặt Apache cùng với MariaDB và PHP 7.2

  sudo apt-get install apache2 mysql-server libapache2-mod-php7.2 sudo apt-get install php7.2-gd php7.2-json php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-mbstring sudo apt-get install php7.2-intl php-imagick php7.2-xml php7.2-zip  

Bước 4: Tải xuống và cài đặt NextCloud server trên Windows 10

Để tải xuống phiên bản mới nhất của NextCloud, bạn phải truy cập trang tải xuống chính thức tại đây. 

Vì NextCloud không cung cấp kho lưu giữ như Owncloud để tải trực tiếp các file máy chủ, vì vậy có hai tùy chọn là tải thông qua SNAP hoặc trực diện từ trang web.

Thật không may, SNAP (Snapcraft) vẫn chẳng thể hoạt động trên các hệ thống Windows Subsystem for Linux, vì thế chẳng thể sử dụng nó ở đây. Tùy chọn còn sót lại là thông qua trang tải xuống.

Trên trang Nextcloud, bấm chuột phải vào nút Download và sao chép địa điểm liên kết.

Sao chép địa chỉ liên kết

Bây giờ hãy đến cửa sổ Ubuntu (WSL) và gõ wget, sau đó nhấn chuột phải đặt dán liên kết.

  wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.5.zip  

Bước 5: Giải nén file NextCloud server

Giải nén file zip Nextcloud và sau đó di chuyển file được giải nén vào thư mục web.

  sudo apt install unzip  

Xem các file đã tải về:

  ls  

Giải nén các file:

  unzip downloaded_file name  

Trong trường hợp ví dụ, tên file được tải xuống là nextcloud-15.0.5.zip nên lệnh là:

  unzip nextcloud-15.0.5.zip  

Bạn phải sử dụng tên file zip NextCloud được tải xuống.

Giải nén file NextCloud server

Bước 6: Sao chép các file Nextcloud vào thư mục web Apache

Sau khi giải nén, đã đến lúc chuyển thư mục Nextcloud sang /var/www/html. Lệnh cần dùng là:

  sudo mv nextcloud /var/www/html/nextcloud/  

Tạo thư mục Data bên trong thư mục được sao chép:

  sudo mkdir /var/www/html/nextcloud/data  

Thiết lập quyền cho thư mục Nextcloud:

  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/ sudo chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud/  

Bước 7: Tạo một file cấu hình mới mang tên nextcloud.conf

Bây giờ, ta sẽ tạo file cấu hình Apache cho NextCloud, để Apache biết phương pháp cho phép người dùng truy cập vào bộ nhớ đám mây. Với mục tiêu này, hãy tự tạo một file cấu hình có tên nextcloud.conf. Lệnh cần dùng là:

  sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf  

Sau bước trên, thêm các dòng sau vào file cấu hình:

   DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/ Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/"   Options +FollowSymlinks AllowOverride All Require all granted  Dav off  SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined   

Để lưu và thoát các file, nhấn CTRL + O và sau đó CTRL + X .

Kích hoạt trang web mới được tạo bằng lệnh:

  sudo a2ensite nextcloud.conf sudo apt update  

Bước 8: Lệnh cho những cấu hình Apache bổ sung

Kích hoạt các mô-đun sau để Nextcloud có thể hoạt động đúng cách:

  sudo a2enmod rewrite sudo a2enmod headers sudo a2enmod env sudo a2enmod dir sudo a2enmod setenvif sudo a2enmod mime  

Khởi động lại Apache để làm cho các mô-đun được cài đặt có hiệu quả:

  sudo service apache2 stop sudo service apache2 start  

Bước 9: Tạo cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB cho NextCloud

Tới thời điểm hiện tại, ta đã thực hành hầu hết tất cả liên quan đến cài đặt máy server web cho đám mây. Bước tiếp theo là tạo cơ sở dữ liệu với lệnh sau:

  sudo mysql  

Để tạo cơ sở dữ liệu, bài viết sẽ đặt tên cho nó là nextdb, nhưng bạn có thể đặt bất cứ cái gì bạn muốn.

  CREATE DATABASE nextdb;  

Tiếp theo, tạo Database user cùng với mật khẩu và gán mọi thứ các cơ sở dữ liệu được tạo bên phải hoặc bên trên cho nó.

Lưu ý : h2smedia là tên người sử dụng và next@123 là mật khẩu. Bạn cũng có thể thay đổi chúng theo ý muốn. Trong đó, nextdb là tên cơ sở dữ liệu được tạo ở trên.

  GRANT ALL ON nextdb.* to 'h2smedia'@'localhost' IDENTIFIED BY 'next@123';  

Xóa sạch các đặc quyền để MySQl có thể nhận biết những thay đổi và sau đó thoát ra.

  FLUSH PRIVILEGES; exit  

Bước 10: Thiết lập và cấu hình NextCloud server trên Windows 10

Cuối cùng, truy cập trình duyệt và nhập http://localhost/nextcloud hoặc http://127.0.01/nextcloud. Một trang thiết lập cơ sở dữ liệu và tài khoản của NextCloud sẽ được mở ra.

Nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn muốn gán cho tài khoản admin Nextcloud. Và sau đó bên dưới, nhập các chi tiết của cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo ở trên, rồi nhấp vào nút Finish Setup. Mọi thao tác đã hoàn tất.

Thiết lập và cấu hình NextCloud server trên Windows 10

Nextcloud được cài đặt thành công

Trên này là cách cài đặt lưu trữ đám mây NextCloud server trong Windows 10 mà chẳng cần cài thêm bất kỳ ứng dụng nào như WAMP hoặc XAMMP.

Chúc bạn thi hành thành công!

Từ khóa bài viết: Nextcloud, Nextcloud server, Windows 10, cài đặt Nextcloud server, cài đặt Nextcloud server trên Windows 10, cách cài đặt Nextcloud server trên Windows 10

Bài viết Cách cài đặt Nextcloud server trên Windows 10 được tổng hợp sưu tầm và biên tập bởi nhiều user – Sửa máy tính PCI – TopVn Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Xếp Hạng