Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Sửa máy tính cài win PCI

Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Công ty sửa máy tính PCI

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10

Website suamaytinhpci.com có bài Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10Bạn có thể sử dụng các chức năng xuất và nhập của Hyper-V để sao chép nhanh các máy ảo. Các máy ảo sau khi xuất có thể được sử dụng để sao lưu dữ liệu, hoặc đây cũng có thể là một cách để di chuyển một máy ảo giữa các máy chủ Hyper-V.

Thông tin chung

Như chúng ta đã biết, Hyper-V cấp phép chạy các hệ thống máy tính ảo trên một máy server vật lý. Những hệ thống ảo hóa này (còn được gọi là máy khách (guest)) có thể được sử dụng và được quản lý tương tự như đối với hệ thống máy tính vật lý, tuy nhiên, về cơ bản, chúng tránh bị mất trong môi trường ảo hóa và cô lập.

Bạn có thể sử dụng các chức năng xuất và nhập của Hyper-V để sao chép nhanh các máy ảo. Các máy ảo sau lúc xuất cũng có thể có thể được sử dụng để sao lưu dữ liệu, hoặc đây cũng cũng đều có thể là 1 cách để di chuyển một máy ảo giữa các máy server Hyper-V.

Còn chức năng nhập lại cấp phép bạn khôi phục các máy ảo. Bạn không cần xuất một máy ảo thì mới cũng có thể nhập lại được nó. Hiểu 1 cách đơn giản, chức năng nhập sẽ gắng gượng tạo lại máy ảo từ bất kỳ thứ gì khả dụng. Chức năng nhập một máy ảo sẽ đăng ký máy ảo đó với máy chủ Hyper-V. Một máy ảo sau lúc xuất có thể được nhập trở lại vào máy chủ mà từ đấy nó được tạo ra, hoặc cũng cũng có thể được nhập vào máy chủ mới.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nhập máy ảo Hyper-V (máy khách) trên máy tính Windows 10 (máy chủ) của bạn. Tuy nhiên, bạn phải đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên thì mới cũng có thể triển khai nhập máy ảo Hyper-V được.

Lưu ý: Hyper-V chỉ bổ trợ trong các phiên bản Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education.

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10

 • Thông tin chung
 • Tiến hành nhập máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Hyper-V Manager
 • Nhập máy ảo Hyper-V bằng phương pháp dùng PowerShell

Tiến hành nhập máy ảo Hyper-V bằng cách dùng Hyper-V Manager

1. Mở trình quản lý Hyper-V (Hyper-V Manager).

2. Trong bên bên trái, chọn máy chủ Hyper-V mà bạn mong muốn nhập một máy ảo vào đây (ví dụ: “BRINK-DESKTOP”) và nhấn vào Import Virtual Machine trong ngăn tác vụ ( Actions pane) bên phải (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 1

3. Trong cửa sổ Before you Begin , nhấp vào Next (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 2

4. Nhấn vào Browse , sau đó điều phối đến và chọn thư mục (ví dụ: “Windows 7 Ultimate”) chứa máy ảo (tệp .vmcx) bạn muốn nhập, nhấn vào Select Folder và sau đó là Next (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 3

5. Chọn máy ảo (ví dụ: “Windows 7 Ultimate”) mà bạn mong muốn nhập, và nhấn vào Next (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 4

6. Chọn kiểu nhập mà bạn mong muốn thực hiện, bấm vào Next và chuyển đến bước 7 hoặc bước 8 bên dưới (tùy thuộc vào kiểu nhập mà bạn đã chọn (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Kiểu nhập

Mô tả

Register the virtual machine in-place (đăng ký máy ảo tại chỗ)

Vị trí ngày nay của tệp Export là chỗ mà từ đó máy ảo sẽ có chạy. Khi được nhập, máy ảo sẽ được cùng ID như lúc xuất. Do đó, Nếu máy ảo đã được đăng ký với Hyper-V, nó cần được xóa trước khi công đoạn nhập được tiến hành. Khi qui trình nhập hoàn tất, các tệp Export sẽ trở thành các tệp ở trạng thái đang chạy và không thể xóa được.

Restore the virtual machine (Khôi phục máy ảo)

Bạn được cung cấp tùy chọn lưu trữ các tệp VM ở một địa thế cụ thể hoặc sử dụng các địa thế mặc định cho Hyper-V. Kiểu nhập này sẽ tạo bản sao của tệp đã xuất và di chuyển chúng đến vị trí đã chọn. Khi được nhập, máy ảo sẽ có cùng ID như lúc xuất. Do vậy, nếu máy ảo đã chạy trong Hyper-V nó cần được xóa trước khi việc nhập có thể được hoàn thành. Khi qui trình nhập đã hoàn tất, các tệp đã xuất sẽ không bị ảnh hưởng và cũng đều có thể bị xóa hoặc nhập lại.

Copy the virtual machine (Sao chép máy ảo)

Kiểu nhập này tương tự như kiểu phục hồi ở phía trên, trong đấy bạn chọn một vị trí cho các tệp VM. Sự khác biệt nằm ở chỗ khi nhập máy ảo sẽ được 1 ID duy nhất (unique ID) mới. Điều này cấp phép máy ảo cũng đều có thể được nhập vào và một máy server nhiều lần.

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 5

7. Nếu bạn chọn Register the virtual machine in-place

Nhấp vào Finish trên cửa sổ Summary và chuyển sang bước 9 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 5

8. Nếu bạn chọn Restore the virtual machine hoặc Copy the virtual machine

A) Nếu muốn, bạn có thể chỉ định mới hoặc sử dụng ngay các thư mục hiện có để lưu trữ các tệp máy ảo. Khi hoàn tất, nhấp vào Next . (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 7

B) Duyệt và chọn thư mục mà bạn muốn lưu giữ các đĩa cứng ảo đã được nhập (tệp .vhdx) cho máy ảo này và bấm vào Next (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 8

Trong cửa sổ Summary , nhấn vào mục Finish và chuyển qua bước 9 bên dưới. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Lưu ý: Có thể sẽ mất một ít thời gian để máy tính hoàn chỉnh việc sao chép các tệp máy ảo và đĩa cứng vào (các) địa thế thư mục đã chọn.

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 9

9. Máy ảo Hyper-V (ví dụ: “Windows 7 Ultimate”) hiện đã được nhập vào máy server Hyper-V đã chọn (ví dụ: “BRINK-DESKTOP”). (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 10

10. Sau khi hoàn tất việc nhập máy ảo, bạn có thể đóng Hyper-V Manager nếu muốn.

Nhập máy ảo Hyper-V bằng phương pháp dùng PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Thực hiện bước 3 (in-place), bước 4 (in-place) (in-place) hoặc bước 5 (copy) bên dưới cho kiểu nhập mà bạn muốn thực hiện.

3. Đăng ký máy ảo tại chỗ (Register the virtual machine in-place) (sử dụng unique ID hiện có)

Chú ý

Vị trí hiện tại của các tệp Export là nơi mà ở đó máy ảo sẽ được chạy. Khi được nhập, máy ảo có cùng ID như lúc xuất. Do đó, Nếu máy ảo đã được đăng ký với Hyper-V, nó cần được xóa trước khi công đoạn nhập được tiến hành. Khi quá trình nhập hoàn tất, các tệp Export sẽ trở thành các tệp tình trạng đang chạy và không thể xóa được.

A) Gõ lệnh dưới đây vào PowerShell, nhấn Enter và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

  Import-VM -Path “ đường dẫn đầy đặn của tệp máy ảo   .vmcx  

Lưu ý: Thay thế “ đường dẫn đầy đặn của tệp máy ảo .vmcx ” trong lệnh phía trên bằng đường dẫn đầy đủ trên thực tiễn của nơi tệp máy ảo .vmcx bạn muốn nhập được đặt.

Ví dụ

  Import-VM -Path ' D:Vitual MachinesWindows 7 UltimateVirtual Machines7BEDECF9-E91F-4115-9E86-BBFEE136D881.vmcx '  

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 11

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 12

4. Khôi phục máy ảo (Restore the virtual machine) ((sử dụng unique ID hiện có)

Chú ý

Bạn có tùy chọn lưu trữ các tệp VM ở một vị trí cụ thể hoặc sử dụng các vị trí mặc định cho Hyper-V. Kiểu nhập này sẽ tạo bản sao của tệp đã xuất và di chuyển chúng đến địa thế đã chọn. Khi được nhập, máy ảo có cùng ID như lúc xuất. Do đó, nếu máy ảo đã chạy trong Hyper-V, nó cần được xóa trước lúc qui trình nhập cũng có thể có thể được hoàn thành. Khi qui trình nhập đã hoàn thành, các tệp đã xuất sẽ không bị ảnh hưởng và có thể được xóa hoặc nhập lại.

A) Gõ lệnh sau đây vào PowerShell, nhấn Enter và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình).

(Để sử dụng thư mục Hyper-V mặc định phục vụ cho chuyện nhập và sao chép máy ảo .vmcx và các tệp .vhdx trên đĩa cứng ảo)

  Import-VM -Path ' đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx ' -Copy  

Hoặc

(Để chỉ định thư mục Hyper-V phục vụ cho chuyện nhập và sao chép máy ảo .vmcx và các tệp .vhdx trên đĩa cứng ảo)

  Import-VM -Path ' đường dẫn đầy đặn của tệp .vmcx ' -Copy -VhdDestinationPath ' đường dẫn đầy đặn của thư mục để sao chép tệp .vhdx’ -VirtualMachinePath 'đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vmcx  

Lưu ý

 • Thay thế “ đường dẫn đầy đặn của tệp .vmcx ” trong các lệnh bên trên bằng đường dẫn đầy đặn trên thực tiễn của nơi tệp máy ảo .vmcx bạn mong muốn nhập được đặt.
 • Thay thế “ đường dẫn đầy đặn của thư mục để sao chép tệp .vhdx ” trong lệnh thứ 2 phía trên bằng đường dẫn thư mục thực tế của nơi bạn mong muốn sao chép tệp đĩa cứng ảo .vhdx của máy ảo mà bạn mong muốn nhập.
 • Thay thế “ đường dẫn đầy đặn của thư mục để sao chép tệp .vhdx trong lệnh thứ hai ở trên bằng đường dẫn thư mục trên thực tiễn của nơi bạn mong muốn sao chép tệp máy ảo .vmcx của máy ảo bạn muốn nhập.

Ví dụ:

  Import-VM -Path ' D:Vitual MachinesWindows 7 UltimateVirtual Machines7BEDECF9-E91F-4115-9E86-BBFEE136D881.vmcx' -Copy -VhdDestinationPath 'D:Vitual MachinesWindows 7 Ultimate - Copy' -VirtualMachinePath 'D:Vitual MachinesWindows 7 Ultimate - Copy '  

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 13

5. Sao chép máy ảo (Copy the virtual machine) (tạo một unique ID mới)

Kiểu nhập này tựa như như kiểu Khôi phục ở phía trên, trong đó bạn chọn một vị trí cho những tệp VM. Sự khác biệt là ở chỗ khi máy ảo được nhập, nó sẽ được một unique ID mới. Điều này cấp phép Máy ảo được nhập vào cùng một máy server nhiều lần.

A) Gõ lệnh sau đây vào PowerShell, nhấn Enter và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình).

(Sử dụng thư mục Hyper-V mặc định để nhập và sao chép máy ảo .vmcx và các tệp .vhdx trên đĩa cứng ảo)

  Import-VM -Path ' đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx ' -Copy -GenerateNewId  

Hoặc

(Chỉ định thư mục Hyper-V để nhập và sao chép máy ảo .vmcx và các tệp .vhdx trên đĩa cứng ảo)

  Import-VM -Path ' đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx ' -Copy -VhdDestinationPath ' đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vhdx' -VirtualMachinePath 'Đường dẫn đầy đặn của thư mục để sao chép tệp .vmcx ' -GenerateNewId  

Chú ý

 • Thay thế “ đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx ” trong những lệnh bên trên bằng đường dẫn đầy đủ trên thực tiễn của nơi tệp máy ảo .vmcx bạn muốn nhập được đặt.
 • Thay thế “ đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vhdx ” trong lệnh thứ 2 ở trên bằng đường dẫn thực tế của thư mục nơi bạn mong muốn sao chép tệp đĩa cứng ảo .vhdx của máy ảo mà bạn mong muốn nhập.
 • Thay thế “ đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vhdx ” trong lệnh thứ 2 phía trên bằng đường dẫn thực tế của thư mục nơi bạn muốn sao chép tệp máy ảo .vmcx của máy ảo bạn muốn nhập.

Ví dụ:

  Import-VM -Path ' D:Vitual MachinesWindows 7 UltimateVirtual Machines7BEDECF9-E91F-4115-9E86-BBFEE136D881.vmcx' -Copy -VhdDestinationPath 'D:Vitual MachinesWindows 7 Ultimate - Cop y' -VirtualMachinePath ' D:Vitual MachinesWindows 7 Ultimate - Copy ' -GenerateNewId  

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 14

6. Sau khi hoàn tất, bạn cũng có thể có thể đóng PowerShel nếu muốnl.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

 • Cách xuất các máy ảo Hyper-V trong Windows 10
 • Thiết lập máy ảo Ubuntu bằng Hyper-V Quick Create trên Windows 10
 • Tạo máy ảo bằng Hyper-V trên Windows 8 và Windows 10
 • Hướng dẫn cài đặt Ubuntu trên VMware Workstation – Phần 1

Từ khóa bài viết: Máy ảo, Hyper-V, windows 10, Hyper-V windows 10, Máy ảo windows 10, nhập máy ảo windows 10, nhập máy ảo Hyper-V, nhập máy ảo bằng Hyper-V, PowerShell, nhập máy ảo Hyper-V bằng PowerShell, thủ thuật hyper v, import hyper v

Bài viết Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 được tổng hợp sưu tầm và biên tập bởi nhiều user – Sửa máy tính PCI – TopVn Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Xếp Hạng